Хуха-МоховинкаКатегории Василь Королiв-Старий ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Хуха народилася останньою, влiтку. Всi ïï дуже любили й жалiли, особливо за добру й щиру вдачу, слухнянiсть та працьовитiсть. Звали ïï Моховинка. Взагалi Хухи бувають рiзними, в залежностi вiд того, де живуть: лiсовими, печерницями, очеретянками, бур'янками, степовичками, байрачними, левадними. Тiльки немає болотянок, бо Хухи, як котики, не люблять вогкого. Коли ж доводиться Хухам переселятися, вони гiрко плачуть. Але люди рiдко помiчають та розумiють чужi сльози. Моховинка була боровинкою, бо народилася в бору, де здавна жив увесь ïï славний рiд. Моховинка жила в хатинцi пiд великою сосною, ïй було добре, нiщо лихе нiкому там не загрожувало. Хуха мала довгу вовночку, тiльки лице було голеньке й нагадувало садову жовто-фiалкову квiточку братки. Вовна в Хух такого ж кольору, як i речi, бiля яких вони знаходяться, — зелена на зеленiй травi, жовта на пiску, бiла на снiгу. Якось Моховинка прокинулася вiд холоду й вiд срiбноï iмли, яка вкрила все навкруги. А то був перший снiг. Хуха затулила вхiд мохом i знову заснула. Розбудив ïï страшний звук. Хтось рубав сосну над хатиною Хухи. Моховинка вискочила надвiр. Навколо вже стояло чимало iнших Хух, але що вони, такi маленькi, могли зробити? Потiм Хухи здогадалися покликати лiсника. Та дiд, що рубав сосну, здалеку почув небезпеку й кинувся тiкати. Хатку Хухи було зруйновано. Що ж ïй тепер робити? Родичiв турбувати незручно, тi звикли жити самi. Побiгла Моховинка аж на край лiсу. Побачила там дивнi споруди, звiдки тягло теплом i пахло чимось смачним. Хуха пробралася в хатину й побачила двох великих бiлих тварин, подiбних до диких кiз або сарн. Кози дозволили Моховинцi пожити н них. Так вона стала Хухою хлiвною. До хлiвця приходила дiвчинка, приносила шматочки хлiба, доïла Iнколи з нею був i маленький хлопчик. Усе було добре в Моховинки — i тепло, i ïжа. От тiльки не було поблизу жодноï iншоï Хухи, а тяжко жити без рiдного товариства и чужiй сторонi! Одного разу в хлiвi трапилося нещастя. Господар кинув сiтку, в якiй носив сiно, а коза Лиска заплуталася в нiй, i нiхто не мiг допомогти. Моховинка пробралася в дiм, стала будити дiтей, а тi думали, що це ïм сниться. Тiльки коли всi дорослi пiшли, Моховинка стала видимою для добрих дiток i розповiла ïм про пригоду, в яку потрапила коза. Так Моховинка врятувала свою приятельку Лиску й подружилася з дiтьми. Якось, коли Моховинка гралася з дiвчинкою та хлопчиком, зайшов дiд, побачив Хуху, закричав i кинув у неï со-i пру, лаючи увесь Хушачий рiд. Дiти не вiрили дiду, жалiли Моховинку. А поранена Хуха побiгла | лiс, зробила собi тимчасову хатинку й зажила собi. Iншi Хухи радiли ïï и поверненню, залюбки слухали розповiдi про пригоди, що з нею траплялися. Минув рiк. Знову була снiжна зима, але Моховинка ïï вже не бо-i, бо стала дорослою. Якось вона йшла на iменини до старого та мудрого Хо-Суховика й почула стогiн. Бiля зрубаноï сосни лежав заметений снiгом злий дiд i молився, просив пробачити його грiхи. Говорив, що коли врятується цього разу, то бiльше не зробить жодного лихого вчинку в життi. Шкода стало Моховинцi безпомiчного старого. Покликала вона iнших Хух, вони зiгрiли дiда, допомогли пiдвестися. Але той не знав, куди йти. Тодi у нього перед очима з'явилася Моховинка й сказала, що, хоч вiн i заподiяв ïй зло, вона не буде мститися, бо Хухи не тримають зла, не шкодять людям, а лише ïм допомагають. I провела дiда додому, а на його питання, чим вiн може вiддячити ïй, вiдповiла, що Хухи не потребують подяки, хай вiн лише розкаже правду про них. Коментар Хуха — мiфiчна, фантастична iстота, яку придумав сам автор, письменник В. Королiв-Старий. В ïï образi вiн втiлив багато важливих думок: i про любов до батькiвщини, i про необхiднiсть бути уважними, чутливими до iнших, i про те, що зло можна перемогти лише добром.

Метки Хуха-Моховинка, ВАСИЛЬ КОРОЛIВ-СТАРИЙ, ЛIТЕРАТУРНI КАЗКИ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Хуха-Моховинка